Friday, 10 August 2012

人生。考试

人生就像一场永远考不完的考试,总是不断地再挑战我。成绩就像那汹涌澎湃的潮水,有时涨得令我雀跃万分,有时退得令我不知所措。

这次学校预试中,我已经尽我所能了。不过,这次的语文科都明显的较容易,哈哈。不过,昨天有点儿失望 Geografi 拿不到90分,差2题 T___T 更令我心痛的是,有一题本来是对的我去改答案!崩溃~ 所以我下定决心下次政府预试我要把我的90分得回来!它是我的,没有人能阻止我追求它。我真心希望 Sejarah 可以90分,可我错5题了 :( 加油!


我通往梦想的路途已渐循找到方向牌,我要出发了。                                           Pandelela姐姐是我学习的对象 :D

No comments:

Post a Comment